ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαγενεακή Οικογενειακή Επιχειρηματικότητα


i.Πληροφορίες Ενότητας

Η συγκεκριμένη ενότητα ασχολείται με την Διαγενεακή Οικογενειακή Επιχειρηματικότητα. Εμβαθύνει στη σημαντικότητα της αντιμετώπισης της οικογένειας ως έναν σημαντικό επιχειρηματικό παράγοντα στα πλαίσια της επιχείρησης. Τα παλαιότερα και τα νεότερα μέλη των οικογενειακών επιχειρήσεων εργάζονται από κοινού ως μία επιχειρηματική ομάδα με στόχο να προσδιορίσουν, να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν καινούργιες επιχειρηματικές ευκαιρίες που θα οδηγήσουντην επιχείρηση τους στην ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της ενότητας είναι:

 • Η κατανόηση του ρόλου της οικογένειας ως θεμελιώδες επιχειρηματικό στοιχείο.
 • Η εκπαίδευση των μελών των οικογενειακών εταιρειών στις ευκαιρίες της επιχειρηματικότητας διαμέσου του επιχειρηματικού κύκλου

ii.Προετοιμασία πριν την ενότητα

Πριν το μάθημα συνιστάται να:

Διαβάσετε το case study ‘Oleastro Olive Park’

Δείτε το βιντεο ‘Oleastro Olive Park’

iii.Ύλη Ενότητας

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος

iv.Συζήτηση μετά την ενότητα

Κατεβάστε το κείμενο αξιολόγησης του μαθήματος

Συζητήστε την ακόλουθη ερώτηση: “Πως η οικογενειακή επιχειρηματικότητα είναι παρούσα στην περίπτωση τoυ Oleastro Οlive Park;”
Στρατηγικός Σχεδιασμός και Λειτουργία Επιχείρησης


i.Πληροφορίες Ενότητας

Ο κύριος στόχος της ενότητας αυτής είναι τα μέλη της οικογενειακής επιχείρησης να αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις πάνω στο στρατηγικό σχεδιασμό και τη λειτουργία των επιχειρήσεων τους. Σκοπός του μαθήματος είναι τα μέλη των επιχειρήσεων να μάθουν πως να δημιουργούν και να εκτελούν την πιο αποτελεσματική στρατηγική για τους ίδιους.

ii.Προετοιμασία πριν την ενότητα

Πριν το μάθημα συνιστάτε να :

Διαβάστε το “The art of War”, Sun Tzu

Δείτε το βίντεο “What Strategy is”, M. Porter (2010): https://youtu.be/0BgMQkKMKaE (1’46’’)

Διαβάστε το case study “Vicente Carrillo”

Δείτε το βίντεο “Vicente Carrillo”

iii.Ύλη Ενότητας

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος

iv.Συζήτηση μετά την ενότητα

Κατεβάστε το κείμενο αξιολόγησης του μαθήματος

Συζητήστε την ακόλουθη ερώτηση: “Τι είναι η εταιρεία σας και ποιο είναι το συγκριτικό σας πλεονέκτημα;”
Οικογενειακό Επιχειρηματικό Μοντέλο


i.Πληροφορίες Ενότητας

Αυτή η ενότητα επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός οικογενειακού μοντέλου. Το μάθημα εισάγει τους εκπαιδευόμενους στο σχεδιασμό και στην περιγραφή του Business Value Proposition και ακολούθως ολοκληρώνει τα προηγούμενα με τον καμβά επιχειρηματικού μοντέλου. Το μοντέλο του επιχειρηματικού καμβά μπορεί να προσαρμόζεται αναλόγως της εταιρείας που εξετάζεται. Οι μαθησιακοί σκοποί της ενότητας αυτής επικεντρώνονται:
 • Στην εκμάθηση και στη χρησιμοποίηση του business value proposition και του επιχειρηματικού καμβά;
 • Στην κατανόηση της δύναμης της εταιρείας στα προηγούμενα δύο επιχειρηματικά εργαλεία.
ii.Προετοιμασία πριν την ενότητα

Πριν το μάθημα συνιστάτε να :

Διαβάσετε το case study ‘Cotto Meli’

Δείτε το βίντεο για το ‘Cotto Meli’

iii.Ύλη Ενότητας

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος

iv.Συζήτηση μετά την ενότητα

Κατεβάστε το κείμενο αξιολόγησης του μαθήματος

Συζητήστε την ακόλουθη ερώτηση:

 1. “Ποιες είναι οι δύο κύριες ιδέες που μάθατε και μπορούν να βοηθήσουν την επιχείρηση σας;”;
 2. “Αναλύστε και δημιουργείστε τον επιχειρηματικό καμβά της δική σας εταιρείας” .
Βασικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ


i.Πληροφορίες Ενότητας

Η ενότητα αυτή θα ενημερώσει τους εκπαιδευομένους για τις βασικές αρχές της θεωρίας του Μάρκετινγκ ενώ θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναλύσουν το Μάρκετινγκ ως βασικό στρατηγικό στοιχείο της διαφοροποίησης και της τοποθέτησης των προϊόντων. Ακολούθως θα συζητηθεί το διαδικτυακό μάρκετινγκ, δεδομένης της σημαντικότητας του διαδικτύου σήμερα. Η ενότητα αυτή έχει τους εξής εκπαιδευτικούς στόχους: Ανάλυση και επιλογή βέλτιστων αγορών
 • Εκμάθηση διαφοροποίησης προϊόντων
 • Εκμάθηση και ανάλυση branding
 • Εκμάθηση δημιουργίας εκστρατείας κοινωνικών μέσων ενημέρωσης

ii.Προετοιμασία πριν την ενότητα

Δ/Π

iii.Ύλη Ενότητας

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος

iv.Συζήτηση μετά την ενότητα

Κατεβάστε το κείμενο αξιολόγησης του μαθήματος

Συζητήστε την ακόλουθη ερώτηση:

“Πως μπορείτε να διαφοροποιήσετε το προϊόν σας; Πως μπορείτε να δημιουργήσετε μια εκστρατεία στα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης; ”
Σχεδιασμός διαδοχής και συνέχειας της οικογενειακής επιχείρησης


i.Πληροφορίες Ενότητας

Η συγκεκριμένη ενότητα ασχολείται με τις προκλήσεις της οικογενειακής διαδοχής και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν με βάση τον στρατηγικό σχεδιασμό.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη των οικογενειακών εταιρειών θα ενημερωθούν για τα πιο κάτω:
 • Τα στοιχεία της οικογενειακής διαδοχής στις αγροτουριστικές επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις χειροτεχνίας
 • Οι οικογενειακοί παράγοντες που εμποδίζουν τη διαδοχή
 • Τα χαρακτηριστικά των ενδιαφερομένων μελών των οικογενειακών επιχειρήσεων, οι επιθυμίες τους και οι προσδοκίες τους
 • Οι παράγοντες που ενδυναμώνουν την επιχειρηματική κληρονομιά μεταξύ των γενεών
ii.Προετοιμασία πριν την ενότητα

Πριν το μάθημα συνιστάται να:

iii.Ύλη Ενότητας

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος

iv.Συζήτηση μετά την ενότητα

Κατεβάστε το κείμενο αξιολόγησης του μαθήματος

Συζητήστε την ακόλουθη ερώτηση: Ποιες είναι οι απόψεις αναφορικά με την οικογενειακή διαδοχή; Έχετε κάποιου είδος στρατηγικό σχεδιασμό για τη διαδοχή της εταιρείας σας;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο Info@euartisan.eu

Υπεύθυνος Οργανισμός:

UCLan Cyprus

12 -14 Λεωφόρος Πανεπιστημίου,

Πύλα, 7080, 

Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ. +357 24 69 4000

Thanks! Message sent.

Artisan Entrepreneuship